Ima jedna krčma u planini

Preporučujem Krčmu Gaj na Zlatiboru. Krčma Gaj nudi tradicionalnu seosku hranu zapadne Srbije