Lepinja je kompletna kod Šuljage

Preporučujem pekaru Šuljagu u Užicu

Čuli smo da je pekara Šuljaga naširoko poznata po tradicionalnom načinu pripremanja komplet lepinje, pa smo odlučili da je probamo. Ona se nalazi u samom centru Užica i prodaje samo komplet lepinje. Ako želite da stvarno iskusite pravu komplet lepinju, onda je to kod Šuljage.

Bitno je znati i kako se jede komplet lepinja: otvori se poklopac lepinje, koji se kida i umače u sredinu u kojoj su kajmak, jaja i pretop, zatim se i donji deo kida po obodu i umače, da bi na kraju pojeli celu lepinju. Kad god budem u užičkom kraju, svratiću kod Šuljage na komplet lepinju.

Sve tekstove istovremeno objavljujem na platformama TripAdvisor i FourSquare

0 0 votes
Article Rating

Uglavnom kratko. Uvek istinito. Hranu ne slikam.

0
Would love your thoughts, please comment.x